Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec Użytkowników strony internetowej w domenie https://zufi.pl oraz Fanpage fb.me/zufiPL we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Przykładam dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych:

– Administratorem danych jestem ja, Katarzyna Kowalska; dostępna pod stroną internetową: https://zufi.pl, pod adresem e-mail: blog@zufi.pl lub pod Fanpagem: fb.me/zufiPL, na Instagramie pod nazwą profilu: @zufipl, na Twitterze pod nazwą: @zufiPL.

– Administrator przetwarza, dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony, kontaktu za pośrednictwem narzędzi strony m.in.: formularza kontaktowego, sekcji komentarzy, pozostałej komunikacji i kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej opartej na serwerze strony hostingodawcy Administratora — firmy LH.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

1.1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie rozporządzenia RODO (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f) w zakresie komunikacji między Użytkownikiem a Administratorem.

1.2. Przetwarzane dane osobowe w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem adresu e-mail służą realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię lub nick, adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na wiadomość/zapytanie.
Formularz kontaktowy umieszczony na stronie posiada dodatkowe zabezpieczenia (reCaptcha) służące wykrywaniu spamu lub botów. Zabezpieczenie udostępnione jest za pośrednictwem serwisu Gooogle i działa na podstawie ich Polityki prywatności z wyszczególnieniem Warunków korzystania z usług.

1.3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sekcji komentarzy strony.
Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbierane są dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
Dodatkowo ciąg znaków stworzony na podstawie Państwa adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna na stronie: https://automattic.com/privacy/.
Dodatkowo strona korzysta z uproszczonego systemu firmy WPDISCUZ, dzięki której jest możliwość logowania się do aplikacji za pośrednictwem portali społecznościowych lub komentowanie jako gość. Dane udostępniane przez użytkownika służą jedynie w celu możliwości komentowania.

1.4. Administrator również przetwarza dane osobowe w celach marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail tj.: newsletter, nowości, promocje, produkty i usługi.
Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane za pośrednictwem serwisu https://www.mailerlite.com

1.5. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych. Dostarczają one danych o aktywności użytkowników na stronie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Więcej informacji zawarte w Polityce cookies.

1.6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

1.7. Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierane w nowym oknie przeglądarki. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności, cookies czy regulaminem tych stron.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą.

2.1. Przysługuje Państwu prawo do:
– informacji czy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe,
– żądania dostępu do tych danych,
– uzyskania informacji dotyczących celów przetwarzania,
– podania źródła danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą,
– uzyskania kopii danych.

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do:
– żądania sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3.1. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie (zgoda).

3.2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych, w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody (zgoda).

3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. W ty celu proszę skontaktować się z Administratorem danych drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: blog@zufi.pl lub za pośrednictwem portali społecznościowych wyszczególnionych w punkcie 1 niniejszej Polityki prywatności.

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych.

4.1. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Użytkowników osobom/podmiotom trzecim. Administrator może jednak korzystać częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.

4.2. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z określonych usług, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, ale tylko pod warunkiem istnienia gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, np. wynikających z uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych.

5.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6. Dane kontaktowe.

6.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: blog@zufi.pl

Stan na dzień: 06.11.2019